Ingen prosjekt for små og ingen for store

Her er noen av våre prosjekter

Sveise papp
Sveise papp

Her har vi begynt på ett større prosjekt. Sveise papp på trygg forsikring

Tak plater
Tak plater

Her legger vi tak plater på en liten garasje

Tak plater
Tak plater

Her monterer vi tak plater på en liten garasje

Møne bånd
Møne bånd

Etter-montering av mønebånd

Taktekking
Taktekking

ferdigstilt prosjekt

Utbedring av lekkasje
Utbedring av lekkasje

Her skal vi utbedre en lekkasje